2023/11/29
۱۴۰۲ چهارشنبه ۸ آذر
کولاک
  • آخرین وضعیت هواشناسی امروز

    آخرین وضعیت هواشناسی امروز

    سازمان هواشناسی کشور از تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۲ استان کشور خبر داد. این سازمان هشدار داد در پایتخت و ۱۳ استان دیگر بارش شدت بیشتری خواهد گرفت.