2023/02/07
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ بهمن
جادوگر سریال جیران
  • نقش ننه آشوب برایم چالش برانگیز بود

    نقش ننه آشوب برایم چالش برانگیز بود

    بهناز نازی که در سریال جیران نقش ننه آشوب را بازی می کند، این نقش را بسیار چالش برانگیز دانست و از ویژگی های این نقش گفت.