2022/09/25
۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
درگذشت هنرمند نقاش
  • ایران درودی درگذشت

    ایران درودی درگذشت

    ایران درودی از نقاشان صاحب نام ایران امروز جمعه 7 آبان ماه درگذشت.