2022/12/06
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
قصاص آرمان
  • حکم اعدام آرمان لغو شد

    حکم اعدام آرمان لغو شد

    اجرای حکم اعدام آرمان که قرار بود امروز صبح اجرا شود، در آخرین ساعات لغو شد.