2021/10/17
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر
آرمان و غزاله
  • حکم اعدام آرمان لغو شد

    حکم اعدام آرمان لغو شد

    اجرای حکم اعدام آرمان که قرار بود امروز صبح اجرا شود، در آخرین ساعات لغو شد.