2022/01/29
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
کرونای انگلیسی چیست
  • کرونای جدید انگلیسی چیست؟ + فیلم

    کرونای جدید انگلیسی چیست؟ + فیلم

    این روزها خبر شیوع نسل جدید کرونا در انگلیس با توجه به میزان سرعت انتشار آن، مردم دنیا را دچار بهت کرده است. درباره این کرونا 3 نگرانی مهم وجود دارد.