2021/11/30
۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
مصطفی زمانی
  • مصطفی زمانی و شهاب حسینی رقیب هم شدند

    مصطفی زمانی و شهاب حسینی رقیب هم شدند

    کنار هم قرار گرفتن نام مصطفی زمانی و شهاب حسینی، رقابتی را که بر سر به دست آوردن عشق «شهرزاد» در این سریال با یکدیگر داشتند در ذهن مخاطبان تداعی می‌کند.