2021/11/30
۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
روش کاشت گوجه و فلفل در گلدان
  • روش کاشت گوجه فرنگی و فلفل در گلدان

    روش کاشت گوجه فرنگی و فلفل در گلدان

    گوجه یکی از گیاهان بسیار پرمصرف در سفره ما ایرانی هاست که در این مطلب با روش کاشت آن در گلدان و در آپارتمان آشنا می شوید.